Ukończone szkoły:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – studia stacjonarne I i II stopnia

– kierunek Fizjoterapia 2007-2012

Charles University Prague – Faculty of Physical Education and Sport – Physiotherapy department     

– studia II stopnia 2011-2012

Doświadczenie zawodowe:

 

10.2017 – obecnie – Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii – indywidualna praktyka kliniczna

10.2017 – 08.2019 – Gabinet Stomatologiczny – M&B Kania

05.2014 – 12.2018– Centrum rehabilitacji – „Fizjolandia” – Sosnowiec

06.2014 – 12.2014– Centrum tenisa – „Sportiv” – Katowice

07.2013 – 02.2014– „12 Dębów” Ośrodek Rehabilitacji – Zaździerz

04.2012 – 06.2012– Praktyka pedagogiczna – Śląski Uniwersytet Medyczny

02.2011 – 03.2011– Centrum Fizjoterapii „SANVIMED” w Zabrzu

10.2009 – 12.2009– Oddział i Zakład Rehabilitacji w GCM Katowice – Ochojec

08.2009 – 09.2009– Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT” w Gliwicach

03.2009 – 15.2009– NZOZ EPIONE w Katowicach

07.2008 – 07.2008– HIPOMEDICAL – Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji „ZABAJKA” w Złotowie

07.2008 – 07.2008– Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „USTROŃ” S.A.

Osiągnięcia zawodowe:

– zdanie egzaminu oraz uzyskanie tytułu terapeuty manualnego MT I wg stan. IFOPMT

– otrzymanie stypendium Ministra Zdrowia za wyniki w nauce

– otrzymanie stypendium Rektora ŚUM za wyniki w nauce

 – przynależność do kół naukowych: Katedry Anatomii Prawidłowej Człowieka, Katedry Fizjoterapii oraz Fizjologii Wysiłku Fizycznego

 

– opracowanie prac naukowo badawczych pt:

 

-„Wpływ jednorazowego zabiegu terapii powięziowej na ruchomość klatki piersiowej”

– „Wpływ jednorazowego zabiegu terapii powięziowej na wybrane parametry stabilometryczne postawy ciała”

– „Poziom wiedzy osób korzystających z solarium oraz kąpieli słonecznych na temat czerniaka złośliwego oraz profilaktyki zachorowań”

Kwalifikacje zawodowe:

 

11.2018– MCP (Mentored Clinical Practice)

05.2018– Rehabilitacja Stomatologiczna

03.2018– IV Konferencja terapeutów manualnych pracujących wg standardów IFOMPT Katowice

04.2017– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT II :moduł V – Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa

11.2016– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT II :moduł IV – Dysfunkcje przejścia odcinka szyjno-piersiowego kręgosłupa i kończyny górnej

04.2016– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT II :moduł III – Dysfunkcje kompleksu miedniczno-udowego kończyny dolnej

10.2015– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT II :moduł II – Dysfunkcje regionu lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej

04.2015– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT II :moduł I – Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa

09.2012– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł K IV

03.2012– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł EM

12.2012– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł KM

06.2012– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł K III

12.2011– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł E III”

09.2011– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł K II

05.2011– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł K I

04.2011– I Śląskie Sympozjum Reumatologii i Rehabilitacji

04.2011– Podstawy terapii przy użyciu aparatów Redcord

02.2011– Dysbalans powięziowo-mięśniowy

01.2011– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł E II

11.2010– Techniki aktywnego rozluźniania

10.2010– Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT – MT I :moduł EB

09.2010– Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie

06.2010– Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów kończyn

05.2010– Techniki Energizacji Mięśni część II

03.2010– Techniki Energizacji Mięśni część I

12.2009– Kinesiology Taping – kurs podstawowy

Zadzwoń