Strona w budowie proszę o wyrozumiałość:)

 

Fizjoterapia neurologiczna –

 

obejmuje wszystkie problemy / dysfunkcje / schorzenia, które  mogą wpłynąć i obciążyć struktury centralnego układu nerwowego- tj, mózg, rdzeń kręgowy, bądź też obwodowego układu nerwowego – nerwy obwodowe. Podobnie do procesu fizjoterapeutycznego  – Rehabilitacja Katowice przyczynia się w znacznym stopniu do poprawy w funkcjonowaniu pacjentów z w/w przypadłościami. Dlatego właśnie poprzez odpowiednie działania diagnostyczno-terapeutyczne ukierunkowuje pacjentów w całościowym procesie regeneracji zdrowotnej.

Szybka diagnoza terapeutyczna pozwala więc na wdrożenie odpowiednich technik, które będą wpływały na funkcjonowanie pacjentów w życiu codziennym. Umożliwią również uzyskanie maksymalnego potencjału w odniesieniu do struktur układu ruchu, a więc struktur stawowo-mięśniowych.

 

Zdjęcia obrazujące komórki nerwowe człowieka.

Do najbardziej powszechnych problemów Fizjoterapii neurologicznej zaliczamy:

1. Anamneza / Wywiad

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii prowadzony w Centrum Rehabilitacji Katowice pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu jakim są konkretne dolegliwości bólowe u pacjentów. To właśnie ta informacja pozwala usystematyzować dalszy proces badania. Dodatkowo terapeuta  poprzez informację otrzymywane od pacjenta klasyfikuje strukturę anatomiczną, która w tym danym przypadku może stanowić źródło dolegliwości bólowych, bądź też innych problemów funkcjonalnych. Informacje, które są pozyskiwane podczas wywiadu od pacjentów dotyczą w większości przypadków aktualnego stanu zdrowia, historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej. Szybkie ułożenie tych informacji powoduje, że dalszy proces terapii może być prowadzony w sposób niezakłócony. Podsumowując etap, którym jest właśnie wywiad z pacjentem, bądź też opiekunem w przypadku terapii prowadzonej u osób niepełnoletnich, pozwala na szybkie wprowadzenie technik terapeutycznych już na pierwszym spotkaniu. Do technik tych możemy zaliczyć: terapię manualną, masaż leczniczy katowice oraz wiele innych technik dobieranych przez terapeutę.  Wywiad stanowi więc bazę i powinien zawsze byś skrupulatnie przeprowadzono na każdej wizycie niezależnie czy jest to pierwsza wizyta, czy juz kolejna wizyta terapeutyczna.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

2. Obserwacja ciała pacjenta

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu fizjoterapeutycznemu. Godnym uwagi jest fakt, że analizie podlegają 3 płaszczyzny ciała, a więc: płaszczyzna czołowa, strzałkowa i poprzeczna ciała (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). To właśnie Dobry Fizjoterapeuta Katowice decyduje o sposobie obserwacji ciała (na siedząco/stojąco/w leżeniu) oraz analizuje ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w przestrzeni. Dodatkowo ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała. Cały ten etap z pewnością daje informacje pozwalające znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania manualnego, gdyż terapeuta poprzez obserwację ciała pacjenta/pacjentki nakreśla struktury anatomiczne, które powinny zostać w pierwszej kolejności poddane badaniu.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

3. Badanie ruchów aktywnych –

obejmuje obserwację zakresów ruchu w obrębie kończyn, tułowia oraz głowy, a także wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu. Bezsprzecznie to właśnie fizjoterapeuta oceniając ruch pod względem ilościowym (zakres) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje informacje potrzebne na dalszym etapie badania manualnego. Dobry Rehabilitant Katowice powinien uwzględnić w badaniu aktywnym tylko te ruchy, które stanowią istotny element diagnostyczny w przypadku konkretnego pacjenta. Dodatkowo, fizjoterapeuta przy pomocy tego badania wyodrębnia ruchy, które będą wykorzystywane do kontroli zmian po zastosowaniu terapii. Czyli do zastosowania tzw. re-testu, a więc testu kontrolnego przy którym wystąpiły objawy zgłaszane przez pacjenta/pacjentkę.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych/ocena oporów końcowych –

– na tym etapie badania manualnego fizjoterapeuta wykonuje ruchy za pacjenta (biernie) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. W związku z tym ruchy te mają za za zadanie wyodrębnić – rodzaj ruchu i to czy dany ruch występuje podczas badania lub też nie występuje. Pozwalają one również na ocenę oporu w końcowej fazie ruchu, a więc tak zwanego oporu końcowego.  Do oporów końcowych możemy zaliczyć: opór kostny, opór torebkowo-więzadłowy, opór mięśniowy, opór odbijający i pusty). Przykładowo w przypadku procesu patofizjologicznego, którym jest Dyskopatia Katowice mamy do czynienia ze zmianą oporu podczas badania pasywnego. Zmiana ta dotyczy oporu więzadłowego na opór kostny. Wszystkie oceniane odstępstwa od normy muszą zostać ocenione przez terapeutę, aby w dalszym procesie dopasować do nich techniki terapeutyczne. Opory końcowe będą stanowić cenne narzędzie w kontroli efektów terapeutycznych.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

5. Badanie ruchów translatorycznych / akcesorycznych

 

jest szczegółową oceną ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. W związku z tym ruchem i informacjami uzyskanymi na tym etapie diagnostycznym terapeuta wyznacza kierunki mobilizacji stawu/stawów oraz inne metody terapeutyczne.  Do specjalistów wykorzystujących ten etap badania zaliczamy terapeutę pracującego z osobami dorosłymi, a także terapeutę określanego jako Fizjoterapeuta Dziecięcy Katowice. Ruch translatoryczny powinien być zawsze wykorzystywany do uzyskania informacji o bólu, ruchu i stabilności stawu. Jest on więc szczególnie istotny w procesie doboru technik leczniczych. Dodatkowo pozwala on ocenić terapeucie pojawianie się oporów stawowych w czasie badania. Do oporów tych możemy zaliczyć opór 1 i 2. Są one ściśle związane z badaniem wykorzystywanym w terapii manualnej.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

6. Badania struktur neurologicznych

– ocenie podlega centralny i obwodowy system nerwowy, gdyż jest on istotny w korelacji do problemów bólowych pacjenta, oczywiście jeśli takowe występują. Z tego powodu badanie jest przeprowadzane w przypadku, gdy pacjent zgłasza objawy o wyraźnej specyfice. Do objawów tych możemy zaliczyć więc:

-objawy neurologiczne pozytywne tj. ból palący, elektryzujący, strunowy

-objawy negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu.

Dodatkowo specjalista, którym jest Fizjoterapeuta Katowice może rozszerzyć badanie neurologiczne o testy mechanosensytywne. Badanie to ma na celu wprowadzić struktury neuralne w napięcie mechaniczne i spowodować wywołanie określonych objawów, które są przedmiotem tego badania fizjoterapeutycznego. Pozwala ono również doprecyzować konkretną strukturę, która uległa przeciążeniu.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

7. Badanie dodatkowe – wisceralne oraz naczyniowe-

jest to badanie warte uwzględnienia w przypadku występowania objawów niecharakterystycznych. Badanie to pokazuje sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych osoby poddawanej terapii. W związku z tym badaniem terapeuta wykonuje testy, których zadaniem jest ocena czy objawy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie.

Badanie struktur wisceralnych (narządów, organów) odnosi się z kolei do wpływu tych struktur na zgłaszane przez pacjenta objawy narządowe, a więc: głęboki i często ból nie związany z wykonywanym ruchem. Jest to ból, który bardzo często występuje w nocy. Fizjoterapeuta Katowice opinie – stanowi istotną kwestię do sprawdzenia, gdyż tylko wybór odpowiedniej osoby pozwoli na wykonanie takiego specjalistycznego badania. Terapeuta badając palpacyjni poszczególne części ciała, określa czy zgłaszane objawy korelują z obciążaną (poddawaną ocenie strukturą).

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

8. Wstępna terapia / leczenie

odnosi się do pracy w której Fizjoterapeuta sportowy Katowice wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne do których należą:

– techniki przeciwbólowe

-odciążające

-stabilizujące

-mobilizujące

-stymulujące/pobudzające

 

To właśnie te techniki terapeutyczne wykorzystywane są, aby wywołać pozytywne efekty w strukturach poddawanych terapii. Efekty te mogą wystąpić niezwykle szybko jeśli struktura stanowiąca źródło problemu zostanie odpowiednio zdiagnozowana. Kluczowe jest więc określenie struktury stanowiącej przyczynę problemu zgłaszanego przez pacjenta, a nie wyłącznie objawów, które są zgłaszane. Techniki terapeutyczne dobierane są w większości na podstawie danych z badania pasywnego translatorycznego, które zostało omówione wcześniej, a więc badania ślizgowo-trakcyjnego.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

9. Ocena rezultatów terapeutycznych

Fizjoterapeuta, który w odniesieniu do bólu w problemach urologicznych, ginekologicznych oraz położniczych określany jest w nazewnictwie jako Fizjoterapeuta Uroginekologiczny Katowice wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) test/testy. Badania te mają na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian dotyczących procesu patofizjologicznego występującego w różnorodnych chorobach i dysfunkcjach możemy zaliczyć:

-zmniejszenie/zwiększenie bólu

-poprawa/ograniczenie ruchu

-poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów

 

Dodatkowo wszystkie te informacje stanowią bazę do dalszego planowania procesu terapeutycznego. Procesem tym może być odpowiednio celowana terapia manualna, bądź też  element terapeutyczny poszerzający działanie lecznicze.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

10. Opracowanie indywidualnego zadania fizjoterapeutycznego

– to właśnie na tym etapie działania terapeuta opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu. Dodatkowo zadanie to jest nacelowane na utrzymanie, odtworzenie i przyśpieszenie całego proces terapeutycznego. Indywidualne ćwiczenie terapeutyczne ze względu na swoją przyczynową funkcję jest niezwykle istotne, gdyż poprawia problem w sposób najlepszy z możliwych.

Tak naprawdę dobrze opracowane zadanie w procesie postępowania fizjoterapeutycznego jest niezbędne do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów występujących u pacjenta. Systematyczne wykonywanie tego typu dobranego zadania poprawia znacznie szybkość pojawiających się zmian i efektów procesie jakim jest Fizjoterapia osób dorosłych oraz Fizjoterapia dzieci Katowice. Oczywiście nie można zaniedbywać indywidualnej pracy z terapeutą i jego nadzoru do momentu częściowej lub całkowitej poprawy w stosunku do objawów pacjenta. Tego typu połączenie zadania z terapią przynosi i pozwala uzyskać bardzo dobre efekty terapeutyczne.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

11. Planowanie i prognozowanie dalszej fizjoterapii / rehabilitacji –

jest etapem podsumowującym całość terapii, którą stanowi całościowy proces określany jednoznacznie jako Fizjoterapia Katowice. Stanowi ostatni etap na którym pacjent jest informowany o postępach w leczenie bólu odnoszącego się do różnych chorób i dysfunkcjo obejmujących układ ruchu człowieka. Informacje przekazywane pacjentowi / opiekunowi odnoszą się do problemu/dysfunkcji oraz zaawansowania zmian, które spowodowały wystąpienie objawów niepożądanych o różnej postaci i nasileniu.

Jednocześnie ustalany jest dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność. Pacjent powinien zawsze zostać poinformowany o wszystkich konsekwencjach związanych z leczeniem, bądź też jego brakiem.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

Konkludując powyższy tekst odnoszący się precyzyjnie do poszczególnych etapów badania w procesie jakim jest Rehabilitacja Katowice nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii. Etapy badania zawsze dobierane są indywidualnie do pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Sytuacja ta może wynikać z faktu, że aktualny stan pacjenta nie pozwala na wykonanie pełnego/całościowego badania (wszystkich etapów) i terapii odnoszącej się do problematyki bólu kręgosłupa. Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów diagnostycznych, a także terapeutycznych należy do specjalisty, którym jest Fizjoterapeuta Katowice. Jednakże kluczowe jest to, aby cały proces leczenia był zawsze nakierowany na szybkie i trwałe usunięcie problemu. Problemem w odniesieniu do kręgosłupa i bólu z nim związanego jest: dyskopatia, problemy stawów międzykręgowych, a także problemy bólowe w przebiegu innych chorób obejmujących swoim negatywnym oddziaływaniem kręgosłup i jego struktury anatomiczne. Z pewnością w przypadku pojawiających się objawów bólowych lub też neurologicznych w obrębie kręgosłupa jak najszybciej udać się na wizytę diagnostyczną.

Zadzwoń