Film obrazujący ruchy dziecka w brzuchu mamy – kopanie:)

– dotyczy szeroko rozumianej fizjoterapii, terapii manualnej i rehabilitacji odnoszącej się do kobiet w ciąży oraz okresie okołoporodowym oraz mężczyzn, u których występują objawy związane z problemami układu moczowego. Cały proces terapeutyczny opiera się na szczegółowej diagnostyce manualnej i jest zawsze indywidualnie dopasowywany do pacjenta / osoby poddawanej badaniu. Każda osoba u której występują tego typu dolegliwości może znaleźć w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii kompleksową, indywidualną oraz specjalistyczną wiedzę i pomoc.

Do najczęściej występujących dolegliwości z którymi fizjoterapeuci w naszym Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii mierzą się na co dzień w stosunku do  kobiet zaliczamy:

 

  • wysiłkowe nietrzymanie moczu,

  • spoczynkowe nietrzymanie moczu

  • nadreaktywny pęcherz,

  • opadanie narządów miednicy mniejszej oraz przygotowanie do zabiegów chirurgicznych,

  • bolesne miesiączki,

  • dolegliwości bólowe związane z ciążą i porodem

  • powikłania poporodowe, przedporodowe oraz w okresie połogu.

 •  
 •  
Do najbardziej powszechnych problemów z którymi mierzy się fizjoterapeuci w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii u mężczyzn należą:
 
 
  •  spoczynkowe nietrzymanie moczu
  • wysiłkowe nietrzymanie moczu
  • problemy z oddawaniem moczu, zahamowana mikcja
  • przerost gruczołu krokowego
 •  
 •  

Fizjoterapia Uroginekologiczna Katowice opisuje zabiegi wykonywane w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii, które mają za zadanie wpłynąć na określone struktury anatomiczne, aby poprawić ich pracę. Do struktur tych należą stawy, mięśnie, więzadła oraz pozostałe struktury w obrębie miednicy.

 

 

 

Mięśnie miednicy mniejszej:

 

 

Mięśnie w obrębie miednicy mniejszej pełnią bardzo ważną funkcję zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Znajdują się one między spojeniem łonowym a guzami kulszowymi, a więc na samym spodzie miednicy. Ich prawidłowe napięcie i struktura gwarantują utrzymanie narządów wewnętrznych we właściwej i prawidłowej pozycji. Przyczyniają się one do zachowania stabilnej i poprawnej postawy ciała, a także do prawidłowego funkcjonowanie układu moczowo-płciowego. Wpływają również na poprawną defekację (oddawanie kału).

 

 

Możemy się więc łatwo domyślić, że ich niewłaściwa i zaburzona  praca, czyli zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie (zaburzona kontrola motoryczna) będzie przyczyniać się do powstawania w/w problemów – zarówno funkcjonalnych (nietrzymanie moczu, wyhamowanie oddawania moczu) jak i bólowych. Fizjoterapia Uroginekologiczna Katowice z pewnością przyniesie znaczącą ulgę i poprawę w funkcjonowaniu pacjentów dotkniętych tego typu problemami.

Problemy z funkcjonowaniem układu moczowo-płciowego:

 

Bardzo często problem ten dotyka osoby borykające się z dolegliwościami w obrębie kręgosłupa lędźwiowego, kości krzyżowej, miednicy mniejszej oraz kończyn dolnych. Ze względu na trwające dolegliwości bólowe mamy do czynienia z procesem osłabienia kontroli w obrębie mięśni dna miednicy. Dodatkowo ta sytuacja przyczynia się do powstawania problemu psycho-socjalnego (osoba zaczyna być zestresowana krępującą sytuacją) co dodatkowo wpływa na zaburzenie napięcia mięśniowego w obrębie miednicy.

 

 

Badanie przeprowadzone w Gabinet Fizjoterapii Katowice, będzie w stanie określić szczegółowo strukturę stanowiącą problem i mogącą wpłynąć na wystąpienie dolegliwości w systemie moczowo-płciowym.

 

 

Kolejną grupą osób narażonych na dolegliwości z systemu przedstawionego powyżej są kobiety, a szczególnie te po porodzie, zabiegach operacyjnych w obrębie miednicy oraz tułowia (cesarskie cięcie, wielokrotny poród, zabiegi laparoskopowe w obrębie jajników, jajowodów, macicy).

 

Fizjoterapia Uroginekologiczna Katowice stanowi proces, który koncentruje się na odtworzeniu aktywności mięśni dna miednicy oraz tułowia. Kluczowa w tym przypadku jest kontrola nerwowo-mięśnowa w obrębie miednicy w połączeniu z odpowiednim trójpłaszczyznowym oddechem klatką piersiową. Zadania te mają na celu odciążenie oraz podparcie prawidłowe kręgosłupa oraz tułowia. Taki trening / rehabilitacja / terapia manualna jest zalecana szczególnie u kobiet:

 
 
 • planujących ciążę,

 • w okresie połogu,

 • po menopauzie,

 • przed lub po zabiegach z zakresu chirurgii ginekologicznej,

 
 
U kobiet i mężczyzn:
 
  • którym zdarza się nietrzymanie moczu w trakcie uprawiania sportu
  • nietrzymanie spoczynkowe moczu
  • problemy z oddawaniem moczu i stolca
  • z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu,
  • pęcherza nadreaktywnego
  • opadania narządów miednicy mniejszej.
 •  
 •  
 • Gabinet Rehabilitacji i Masażu Leczniczego Katowice stanowi miejsce w którym wszystkie problemy przedstawione w powyższym tekście, a dotyczące funkcjonowania sytemu moczowo-płciowego podlegają diagnostyce i terapii. Warto umówić się jak najszybciej na wizytę diagnostyczną, aby nie dopuścić do stanu, który w pojedynczych przypadkach może wymagać zabiegu operacyjnego.
 
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. Anamneza / Wywiad – rozmowa z pacjentem

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii nakierowanej na problem pacjenta i pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu jaki stanowią konkretne dolegliwości o charakterze płciowo-moczowym. To właśnie ta informacja pozwala usystematyzować dalszy proces badania. Dodatkowo terapeuta  poprzez informację otrzymywane od osoby poddawanej badaniu klasyfikuje strukturę anatomiczną, która w tym danym przypadku może stanowić źródło dolegliwości ginekologiczno-urologiczno-położniczych, bądź też innych problemów funkcjonalnych. Informacje, które są pozyskiwane podczas wywiadu od pacjentów dotyczą w większości przypadków aktualnego stanu zdrowia, historii choroby, schorzeń wspówystępujących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej. Szybkie sklasyfikowanie tych informacji powoduje, że dalszy proces terapii może być prowadzony w sposób niezakłócony. Podsumowując etap, którym jest właśnie wywiad z pacjentem, bądź też opiekunem dziecka w przypadku terapii prowadzonej u osób niepełnoletnich, pozwala na szybkie wprowadzenie technik leczniczych już na pierwszym spotkaniu. Do technik tych możemy zaliczyć terapie prowadzoną w Gabinet Rehabilitacji Katowice: terapię manualną, masaż leczniczy katowice oraz wiele innych technik dobieranych przez terapeutę.  Wywiad stanowi więc podstawę i powinien zawsze byś skrupulatnie przeprowadzono na każdej wizycie niezależnie czy jest to pierwsza wizyta, czy kolejna wizyta lecznicza.

Wywiad w tym przypadku odnosi się do diagnostyki w wyłącznie celowanym kierunku, a więc terapię określaną globalnie jako Rehabilitacja Katowice.

2. Obserwacja ciała pacjenta

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu fizjoterapeutycznemu. Godnym uwagi jest fakt, że analizie podlegają wszystkie 3 płaszczyzny ciała, a więc: płaszczyzna czołowa, strzałkowa i poprzeczna, a więc (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). To właśnie Katowice Fizjoterapeuta decyduje o sposobie obserwacji ciała (na siedząco/stojąco/w leżeniu) oraz analizuje ułożenie poszczególnych części ciała ludzkiego  względem siebie oraz w przestrzeni. Dodatkowo ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka powierzchni ciała. Cały ten etap z pewnością oddaje informacje pozwalające znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania manualno-terapeutycznego, gdyż fizjoterapeuta poprzez obserwację ciała pacjenta/pacjentki nakreśla struktury anatomiczne, które powinny zostać w pierwszej kolejności uwzględnione i poddane badaniu.

Centrum Rehabilitacji Katowice ocenia postawę stojącą kobiety w 9 miesiącu ciąży.

3. Badanie ruchów aktywnych – ruchów ciała

obejmuje obserwację zakresów ruchu w obrębie kończyn, tułowia oraz głowy, a także wszystkie odejścia od fizjologicznego/normatywnego ruchu. Bezsprzecznie to właśnie fizjoterapeuta oceniając ruch pod względem ilościowym (zakres) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje cenną wiedzę potrzebną na dalszym etapie badania manualnego. To właśnie Katowice Fizjoterapia powinna na tym etapie uwzględnić w badaniu aktywnym te ruchy, które stanowią istotny element diagnostyczny w przypadku konkretnego pacjenta. Dodatkowo, terapeuta manualny przy pomocy tego właśnie badania wyodrębnia ruchy, które będą wykorzystywane do kontroli zmian po zastosowaniu leczenia. Czyli do zastosowania tzw. re-testu, a więc testu kontrolnego przy którym wystąpiły objawy zgłoszone przez pacjenta/pacjentkę.

4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych / analiza oporów końcowych –

– na tym etapie badania manualnego fizjoterapeuta wykonuje ruchy za pacjenta (całkowicie biernie) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów międzykręgowych kręgosłupa. W związku z tym ruchy te mają za za zadanie jedynie wyodrębnić – rodzaj ruchu i to czy dany ruch występuje podczas badania, bądź też nie występuje. Pozwalają one dodatkowo na ocenę oporu w końcowej fazie ruchu, a więc tak zwanego oporu końcowego.  Do oporów końcowych możemy zaliczyć: opór kostny, torebkowo-więzadłowy, mięśniowy, odbijający i pusty). W przypadku procesu patofizjologicznego dochodzi do zmiany odczucia w obrębie poszczególnych oporów stawowych. Katowice Rehabilitacja poprzez odpowiednie badanie manualne określa pojawiające się zmiany podczas badania pasywnego. Zmiany te przykładowo mogą wykazać zmianę oporu więzadłowego na opór kostny. Wszystkie oceniane odstępstwa od normy muszą zostać ocenione przez terapeutę, aby w dalszym procesie zaaplikować do nich odpowiednie techniki terapeutyczne. Opory końcowe są więc cennymi narzędziami w kontroli efektów terapeutycznych.

5. Badanie ruchów translatorycznych / akcesorycznych – ślizg / trakcja / toczenie

 

jest szczegółową oceną ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. W związku z tym oddziaływaniem i informacjami uzyskanymi na etapie diagnostycznym terapeuta wyznacza zakresy i kierunki mobilizacji stawu/stawów oraz inne metody terapeutyczne.  Do specjalistów wykorzystujących ten etap badania zaliczamy terapeutę pracującego z osobami dorosłymi i dziećmi u których występują problemu o charakterze urologicznym, położniczym, bądź ginekologicznym. Nie tylko pacjenci z Katowic mogą skorzystać ze specjalistycznego badania fizjoterapeutycznego. Rehabilitacja Sosnowiec jako proces klinicznej oceny będzie skierowany również do pacjentów z  tego typu problematyką. Co następuje w stosunku do badania translatorycznego, ruch diagnostyczny  powinien być zawsze wykorzystywany do uzyskania informacji o bólu, ruchu i stabilności stawu. Jest on więc szczególnie istotny w procesie doboru technik leczniczych. Dodatkowo pozwala on ocenę pojawiających się oporów stawowych w czasie badania. Do oporów tych możemy zaliczyć opór pierwszy i drugi. Są one ściśle związane z badaniem wykorzystywanym w terapii manualnej.

6. Badania struktur neurologicznych / neuralnych –

– ocenie podlega centralny i obwodowy system nerwowy, gdyż jest on istotny w korelacji do problemów bólowych u pacjenta. Oczywiście jeśli takie problemy występują. Z tego powodu badanie jest prowadzone jedynie w przypadku, gdy pacjent zgłasza objawy o wyraźnej specyfice neurologicznej. Do objawów tych możemy zaliczyć:

-objawy neurologiczne pozytywne tj. ból palący, strunowy, elektryzujący,

-objawy negatywne: osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia, zaburzenie czucia bólu.

Dodatkowo specjalista poprzez wykorzystanie procesu jakim jest Leczenie Bólu Katowice może rozszerzyć badanie neurologiczne o testy mechanosensytywne. Badanie to ma na celu wprowadzić struktury nerwowe w napięcie mechaniczne i spowodować wywołanie określonych objawów, które są przedmiotem tego badania fizjoterapeutycznego. Pozwala ono również doprecyzować konkretną strukturę anatomiczną, która uległa przeciążeniu.

7. Badanie dodatkowe – wisceralne oraz naczyniowe-

jest to badanie warte uwzględnienia w przypadku występowania objawów niecharakterystycznych. Badanie to pokazuje sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych osoby poddawanej terapii. W związku z tym badaniem terapeuta wykonuje testy, których zadaniem jest ocena czy symptomy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie.

Badanie struktur wisceralnych (narządów, organów) odnosi się z kolei do wpływu tych struktur na zgłaszane przez pacjenta objawy narządowe, a więc: głęboki i często nie związany z wykonywanym ruchem ból. Jest to dolegliwość, która bardzo często występuje w nocy. Leczenie bólu kręgosłupa Katowice – jest elementem stanowiącym istotną kwestię w diagnostyce naczyniowej, gdyż ból w tym rejonie, a więc rejonie kręgosłupa bardzo często jest powiązany z problematyką naczyń w obrębie jamy brzusznej oraz miednicy. To właśnie terapeuta badając palpacyjni poszczególne części ciała, określa czy zgłaszane objawy korelują z obciążaną (poddawaną ocenie strukturą).

8. Wstępna terapia, czyli pierwsze oddziaływanie lecznicze –

odnosi się do pracy w której Fizjoterapeuta pracujący w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii w Katowicach wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne do których należą:

– techniki przeciwbólowe

-stabilizujące

-odciążające

-mobilizujące

-stymulujące/pobudzające

To właśnie te, określone techniki terapeutyczne wykorzystywane są, aby wywołać pozytywne efekty w strukturach poddawanych terapii. Rezultaty terapeutyczne mogą wystąpić niezwykle szybko, oczywiście jeśli terapeuta umiejętnie i precyzyjnie zdiagnozuje problematyczną strukturę stanowiącą źródło problemu pacjenta / pacjentki. Wstępna terapia w przypadku problematyki o charakterze uroginekologicznym bardzo często będzie zawierać w sobie terapię określaną jako – Leczenie Nietrzymania Moczu Katowice. Kluczowe  w  tym właśnie leczeniu jest określenie struktury mięśniowo-powięziowej stanowiącej przyczynę problemu zgłaszanego przez pacjenta, a nie wyłącznie objawów o których informowany jest terapeuta podczas wywiadu. Techniki terapeutyczne dobierane są w większości na podstawie danych z badania pasywnego, czyli translatorycznego, które zostało omówione na 4 etapie całego procesu.

9. Ocena rezultatów terapeutycznych – sprawdzanie efektów terapii

Fizjoterapeuta, który w odniesieniu do bólu pojawiającego się w problemach urologicznych, ginekologicznych oraz położniczych zastosował techniki leczenia takie jak: terapia manualna oraz Masaż Katowice, wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) test/testy kontrolne. Badania te mają na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian dotyczących okresu po wstępnej terapii w różnorodnych chorobach i dysfunkcjach możemy zaliczyć:

-zmniejszenie/zwiększenie bólu

-poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów

-poprawa/ograniczenie ruchu

Dodatkowo wszystkie te informacje stanowią podstawę do dalszego planowania procesu terapeutycznego. Procesem tym może być dokładnie celowana terapia manualna, bądź też  element terapeutyczny poszerzający działanie fizjoterapeutyczne.

10. Opracowanie indywidualnego zadania terapeutycznego

– to właśnie na tym etapie działania fizjoterapeuta opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu. Dodatkowo zadanie to jest nacelowane na utrzymanie, przywrócenie i przyśpieszenie całego proces terapeutycznego. Indywidualne ćwiczenie terapeutyczne ze względu na swoje przyczynowe zadanie jest niezwykle istotne, gdyż poprawia problem w sposób najdokładniejszy z możliwych.

Jak łatwo się domyślić dobrze opracowane zadanie w procesie postępowania fizjoterapeutycznego jest niezbędne do stałego usunięcia dolegliwości/objawów występujących u pacjenta. Systematyczne wykonywanie tego typu opracowanego zadania poprawia znacznie szybkość pojawiających się zmian i efektów w procesach rehabilitacyjnych. Jednym z tego typu procesów jest masaż kręgosłupa katowice. Zawiera on liczne techniki terapeutyczne mające na celu rozluźnić, zaktywizować, bądź też zregenerować przeciążone mięśnie. Oczywiście nie można zaniedbywać indywidualnej pracy z rehabilitantem, gdyż jego nadzór medyczny jest istotny dla częściowej lub całkowitej poprawy zdrowia. Tego typu połączenie zadania z terapią przynosi i pozwala uzyskać bardzo dobre efekty terapeutyczne.

11. Planowanie i prognozowanie dalszej fizjoterapii / rehabilitacji –

jest etapem podsumowującym całość leczenia w przypadku osób dotkniętych problemami o naturze ginekologicznej, położniczej oraz urologicznej. Jest to etap na którym pacjent jest informowany o postępach w leczeniu bólu odnoszącego się do różnych chorób i dysfunkcji obejmujących układ ruchowy człowieka. Wiadomości i informacje przekazywane pacjentowi / opiekunowi odnoszą się do problemu/dysfunkcji oraz stopnia zmian, które spowodowały wystąpienie objawów niepożądanych o różnorodnej postaci i nasileniu. Dodatkowo pacjent powinien być zaznajomiony z metodami terapeutycznymi, które zostały zastosowane. Do metod tych zaliczymy więc: celowaną terapię manualną, a także w niektórych przypadkach masaż leczniczy katowice.

Jednocześnie ustalany jest dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność. Pacjent powinien zawsze zostać poinformowany o wszystkich konsekwencjach związanych z leczeniem, bądź też jego brakiem.

 

Podsumowując powyższy tekst odnoszący się precyzyjnie do poszczególnych etapów badania w całościowy procesie fizjoterapeutycznym, nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich poziomów badania i terapii. Etapy badania zawsze dobierane są indywidualnie do pacjenta/osoby poddawanej oddziaływaniom leczniczym. Sytuacja ta może wynikać z faktu, że aktualny stan pacjenta nie pozwoli na wykonanie pełnego/kompleksowego badania (wszystkich etapów) i terapii odnoszącej się do problematyki ginekologicznej, położniczej oraz urologicznej. Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też tylko kilku etapów diagnostycznych, a także terapeutycznych należy do specjalisty, którym jest fizjoterapeuta pracujący na terenie śląska, a w szczególności miasta Katowice. Jednakże kluczowe jest to, aby cały proces leczenia, który zawiera w sobie różnorodne zabiegi terapii manualnej, a także profesjonalne masaże lecznicze katowice  był ciągle nakierowany na szybkie i trwałe usunięcie problemu pacjenta. Problemy w odniesieniu do ginekologii, urologii oraz położnictwa bardzo często zawierają w sobie problemy stawów międzykręgowych, a także problemy bólowe w przebiegu innych chorób obejmujących swoim negatywnym oddziaływaniem na kręgosłup i jego wszystkie struktury anatomiczne. Z pewnością w przypadku pojawiających się objawów bólowych lub też innych niepokojących objawów w obrębie kręgosłupa i miednicy należy jak najszybciej udać się na wizytę diagnostyczno-terapeutyczną.

 

Zadzwoń