Fizjoterapia Pediatyczna / Dziecięca - Rehabilitacja Katowice - Fizjoterapia Katowice

 

Fizjoterapia Pediatryczna/Dziecięca

 

obejmuje terapią manualną / fizjoterapią / rehabilitacją wszystkie problemy i zaburzenia dotyczące noworodków/niemowląt, a także dzieci do ukończenia 18 roku życia. Do zaburzeń tych należą najczęściej: zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia układu posturalnego ciała (wady postawy) oraz dysfunkcje w przebiegu chorób tj: dysplazja stawu czy stany zapalne kości. W odniesieniu do tych zmian u niemowląt i dzieci na początkowych oraz późniejszych etapach rozwoju możemy również zaliczyć:

 

W odniesieniu do schorzeń/dysfunkcji pediatrycznych proces badania fizjoterapeutycznego oraz badanie przy pomocy terapii manualnej  prowadzonej w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii opiera się na standardach Międzynarodowej Federacji Terapeutów Manualnych – IFOMPT.

 
 
 

Proces do którego należy Rehabilitacja dzieci Katowice oraz Rehabilitacja niemowląt Katowice wyróżnia następujące etapy badania i terapii w stosunku do pacjentów pediatrycznych, a więc niemowląt, dzieci i młodzieży:

 

Nagłówki zawierają również zagadnienie dominujące w obszarze tematycznym strony:

 

1. Anamneza (Wywiad)- Rehabilitacja Dzieci Katowice

 

– jest to pierwszy i kluczowy etap badania/terapii manualnej pozwalający uzyskać szczegółową informację na temat schorzenia/problemu pediatrycznego u pacjenta/osoby poddawanej badaniu.

Właśnie dla tego dziedzina Rehabilitacja dzieci Katowice poprzez informacje otrzymywane od dziecka, bądź rodzica – klasyfikuje strukturę mogącą stanowić źródło problemu/dolegliwości bólowych. W związku z tym struktura ta może również być źródłem innych objawów o charakterze neurorozwojowym.

Informacje, które są pozyskiwane w procesie jakim jest Rehabilitacja dla dzieci Katowice dotyczą: aktualnego stanu zdrowia i kondycji ogólnoustrojowej pacjenta.

Kluczowe są również informacje dotyczące  historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psycho-socjalnej. Właśnie dlatego odpowiednio przeprowadzony wywiad z rodzicem, bądź też dzieckiem  w placówce, którą jest Gabinet Rehabilitacji Katowice pozwala na szybkie i skuteczne leczenie.

Godne uwagi jest również szybkie wprowadzenie technik leczniczych przez specjalistę, którym jest Fizjoterapeuta dziecięcy Katowice. Techniki te niejednokrotnie wprowadzane są już na pierwszym spotkaniu. Umożliwia  to natychmiastowe uzyskanie pozytywnych efektów leczniczych.

Wywiad stanowi zawsze integralną i często najważniejszą część procesu, którym jest Rehabilitacja dzieci Katowice. Pozwala on na szybkie usystematyzowanie informacji pozyskiwanych od pacjenta, a co za tym idzie przyśpieszenie całego procesu terapii.

 

2. Obserwacja ciała pacjenta – Rehabilitacja Dzieci Katowice

 

jest kolejnym etapem całościowej oceny pacjenta/osoby poddawanej badaniu. Z tego powodu Fizjoterapeuta dziecięcy Katowice obejmuje analizą diagnostyczną: płaszczyznę czołową, strzałkową i poprzeczną ciała (przód/tył, boki, odchylenia w poziomie). Niewątpliwie terapeuta manualny analizując ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz ułożenie ich w przestrzeni jest w stanie uzyskać wiele informacji od pacjenta.

Dodatkowo ocenie podlega również napięcie mięśniowo-powięziowe, skórne oraz kolorystyka ciała pacjenta.  Bezsprzecznie informacje uzyskiwane na tym etapie pozwalają znacząco przyśpieszyć dalszy proces badania przedmiotowego. Jest to badanie cielesne prowadzone w placówce, którą jest Gabinet Rehabilitacji Katowice.

 

3. Badanie ruchów aktywnych – Rehabilitacja Dzieci Katowice

obejmuje obserwację zakresów ruchu pacjenta wykonywanych podczas tego właśnie badania. To właśnie te obserwowane ruchy wprowadzane są w: obrębie kończyn, tułowia oraz głowy. W przypadku dzieci bardzo często oceniana jest również ich aktywność spontaniczna. 

Pierwszym etapem w procesie jakim jest Rehabilitacja dzieci Katowice analizuje także wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu.  W dalszej kolejności Fizjoterapeuta dziecięcy Katowice ocenia ruch pod względem ilościowym, a więc czy zakres danego ruchu: zgięcia, wyprostu, rotacji, przywiedzenia i odwiedzenia występuje w zakresie prawidłowym.

Badaniem jakościowym z kolei jest badanie w którym oceniana jest płynność ruchu oraz występowanie drżeń mięśniowych oraz dźwięków stawowych.

Jak wynika z powyższego tekstu Gabinet Fizjoterapii Katowice swoją pracę opiera zawsze na wysokiej jakości terapii i badania. To właśnie takie podejście pozwala na uzyskiwanie znacznych i szybkich efektów terapeutycznych.

 

4. Badanie ruchów pasywnych fizjologicznych/ocena oporów końcowych – Rehabilitacja Dzieci Katowice

Rehabilitacja dzieci Katowice – na tym etapie badania manualno-terapeutycznego odnosi się do następującego działania specjalisty. To właśnie Fizjoterapeuta dziecięcy Katowice wykonuje ruchy za pacjenta, a więc ruchy  całkowicie biernie. Sytuacja ta możliwa jest poprzez wykorzystanie  aktywności jedynie mięśni fizjoterapeuty. Terapeuta prowadzi ruch za pacjenta w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa. Dodatkowo należy zauważyć, że ruchy te mają za zadanie wyodrębnić – rodzaj ruchu oraz wykazać: czy ruch ten występuje lub nie występuje. Pozwalają również  na ocenę tzw. oporu końcowego w końcowej fazie ruchu: opór kostny, torebkowo-więzadłowy, mięśniowy, odbijający, pusty.

Reasumując, Rehabilitacja dzieci Katowice na tym etapie badania stanowi z pewnością proces pozwalający na uzyskanie informacji potrzebnych na kolejnych etapach, które to właśnie wdrażają techniki terapeutyczne.

 

5. Badanie ruchów translatorycznych/akcesorycznych – Rehabilitacja Dzieci Katowice

jest szczegółową oceną ruchu stawowego i dotyczy korelacji przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Jednoznacznie do przesunięć tych możemy zaliczyć: ślizg oraz toczenia. Oba z przedstawionych komponentów badania stanowią przedmiot procesu terapeutycznego jakim jest Rehabilitacja dla dzieci Katowice.

W związku z powyższym:

Ślizg jest to ruch odbywający się równolegle do drugiej powierzchni stawowej. W tym właśnie ruchu jeden określony punkt jednej powierzchni stawowej napotyka coraz to nowe punkty drugiej powierzchni stawowej. Na przykład, łatwo ten właśnie przykład wyobrazić sobie myśląc o ślizganiu się na lodzie. Przykładowo: stabilny but napotyka coraz to nowe punkty na lodowisku. Mówimy wówczas o ruchu translatorycznym, a więc ślizgu.

Z kolei drugim ruchem zachodzącym wewnątrz stawu, a który poddawany jest również ocenie w placówce, którą jest Gabinet Rehabilitacji Katowice – jest ruch toczenia. To właśnie ruch ten sprawia, że mamy do czynienia z sytuacją, gdzie nowe punkty jednej powierzchni stawowej napotykają coraz to nowsze punkty drugiej powierzchni. To właśnie w tej sytuacji możemy sobie wyobrazić toczącą się kulę śnieżną po trawie. Mówimy wówczas o ruchu toczenia.

Powyższe ruchy i ich analiza w ośrodku, którym jest Gabinet Fizjoterapii Katowice stanowią podstawę do  wyznaczenia kierunku mobilizacji stawu/stawów. Umożliwiają one również wykorzystanie innych metod fizjoterapeutycznych: terapia przeciwbólowa, terapia stymulująca, terapia stabilizacyjna.

Podsumowując powyższy tekst, proces jakim jest Rehabilitacja dla dzieci Katowice prowadzi badanie głównie poprzez ruch. Jest nim ruch translatoryczny. Terapeuta badając pacjenta programuje dobór  odpowiednich technik leczniczych. Ruch, który został omówiony powyżej pozwala więc ocenić pojawianie się oporów stawowych. Ocenia je również w korelacji do napięcia mięśniowego występującego podczas badania oraz podczas pojawiania się bólu. Oczywiście  jeśli takowy wystąpi u pacjenta podczas badania.

 

6. Badania struktur neuralnych – Rehabilitacja Dzieci Katowice

Tak więc Rehabilitacja dzieci Katowice na tym etapie badania ocenia centralny i obwodowy system nerwowy dziecka. To właśnie to badanie jest przeprowadzane, gdy pacjent zgłasza objawy neurologiczne. Z pewnością do analizowanych objawów neurologicznych w placówce, którą właśnie jest – Gabinet Rehabilitacji Katowice należą:

 

1. pozytywne objawy neurologiczne powstające w układzie nerwowym:  tj. ból palący, elektryzujący, strunowy

2. objawy neurologiczne  negatywne: zaburzenie czucia, osłabienie aktywności mięśniowej, zaburzenie czucia bólu.

 

Następnie badanie to bardzo często w procesie jakim jest Rehabilitacja dzieci Katowice rozszerzone zostaje o testy mechanosensytywne. To właśnie to badanie ma na celu wprowadzić dane struktury neuralne niemowlęcia/dziecka w napięcie mechaniczne, które może  wywołać określone objawy pacjenta. Dla potrzeb dalszego badania i terapii szczególnie istotne będą objawy z którymi zgłosił się do placówki, którą jest właśnie  Gabinet Rehabilitacji Katowice.

W odniesieniu do powyższego procesu, badanie mechanosensytywne pozwala na wykluczenie, bądź potwierdzenie obciążenia wynikającego z mechanicznego drażnienia systemu nerwowego. Jednoznacznie więc, stanowi ono niezwykle cenną informację, będącą podstawą do terapii przy wykorzystaniu procesu jakim jest Rehabilitacja dla dzieci Katowice. Z tego powodu badanie powinno być niejednokrotnie rozszerzone o konsultację z innymi specjalistami: neurologiem, neurochirurgiem, pediatrą, chirurgiem dziecięcym. Szczególnie jest to istotne, gdy mamy do czynienia z wystąpieniem objawów negatywnych. W nawiązaniu do tej konsultacji decyzja powinna zostać sprawnie i bez zastanowienia podjęta w trakcie lub po badaniu, gdyż często pozwala znacząco zniwelować możliwe do wystąpienia skutki i komplikacje problemu.

Podsumowując: łatwo można się zorientować, że Gabinet Fizjoterapii Katowice jest z pewnością miejscem, gdzie warto udać się na badanie specjalistyczne i uzyskać fachową pomoc dla dziecka oraz niemowlęcia.

 

7. Badanie dodatkowe – Rehabilitacja Dzieci Katowice

Niewątpliwie ten etap i cykl badania, jakim jest – Rehabilitacja dzieci Katowice – jest procesem w którym badaniu poddawane są struktury wisceralne/naczyniowe. Jest to badanie pokazujące sprawność w funkcjonowaniu naczyń żylnych i tętniczych. Następnie fizjoterapeuta dziecięcy Katowice wykonuje testy funkcjonalne, których zadaniem jest ocena czy objawy, które zgłasza pacjent wynikają z naczyń krwionośnych, czy też nie.

To właśnie te testy są prowadzone w placówce, którą jest Gabinet Rehabilitacji Katowice i polegają na wprowadzeniu dodatkowego napięcia w obrębie tętnic lub żył dziecka. Fizjoterapeuta dziecięcy Katowice poprzez odpowiednie ustawienie kończyn/kończyny lub też całego ciała analizuje powyższe testy pod kątem zgłaszanego problemu. Następnie uzyskane informacje pozwalają określić czy te dodatkowe siły powodują pojawienie się objawów lub ich brak.

Drugim z kolei badaniem jest badanie struktur wisceralnych i odnosi się do badania narządów i organów. To właśnie ono pozwala na ocenę wpływu tych struktur na zgłaszane przez pacjenta objawy. Sprawdzane jest więc czy palpacyjne obciążenie tych struktur wywoła objawy, bądź też nie.

Z pewnością, fizjoterapeuta w procesie, którym jest Rehabilitacja dzieci Katowice musi wykluczyć czy zgłaszane objawy są przedmiotem działania rehabilitanta czy też nie. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność skonsultowania pacjenta z innymi specjalistami: kardiolog, gastrolog, nefrolog, internista itp.

 

8. Wstępna terapia – Rehabilitacja Dzieci Katowice

Z pewnością wstępna terapia w procesie jakim jest Rehabilitacja dla dzieci Katowice stanowi kolejny istotny etap podczas którego terapeuta wykorzystuje odpowiednie techniki terapeutyczne (lecznicze). Do tych technik możemy zaliczyć przede wszystkim techniki:

 

1. przeciwbólowe, a więc techniki podczas których fizjoterapeuta pobudzając odpowiednie mechanoreceptory hamuje ból w strukturze, która stanowi źródło problemu

2. odciążające – techniki mające na celu zmniejszyć obciążenie danej struktury, np. zmniejszenie obciążenia powięziowego wpływającego na mięśnie

3. stabilizujące – poprawiające stabilność stawu i mające na celu zniwelować ból będący następstwem występującej niestabilności stawowej

4. mobilizujące – uruchamiające staw do pracy w większym zakresie ruchu poprzez pobudzenie torebki stawowej i więzadeł w krańcowym zakresie ograniczenia

5. stymulujące – mające na celu pobudzić określone komórki do pracy

 

Reasumując, dobór technik dostosowuje zawsze terapeuta na podstawie przeprowadzonego badania w placówce, którą jest Gabinet Rehabilitacji Katowice. Wszystkie techniki terapeutyczne w zdecydowanej większości dobierane są na podstawie danych z badania pasywnego translatorycznego, a więc badania korelacji omawianego ślizgu do toczenia.

 

9. Ocena rezultatów terapeutycznych – Rehabilitacja Dzieci Katowice

jest kolejnym etapem całościowego cyklu badania w procesie jakim jest Rehabilitacja dzieci Katowice. Właśnie dzięki temu etapowi terapeuta manulany wykorzystuje analogiczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) pojedynczy test / testy mające na celu wykazać zmiany w strukturze poddawanej terapii. Do zmian tych możemy zaliczyć:

 

1. zmniejszenie/zwiększenie bólu,

2. poprawa/ograniczenie ruchu,

3. poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów.

 

W dalszej kolejności wszystkie zebrane informacje, nawet jeśli są informacjami negatywnymi (przyniosły chwilowe pogorszenie objawów) stanowią bazę do po dalszego planowania procesu terapeutycznego.  Jest to proces prowadzony w placówce – Gabinet Fizjoterapii Katowice. Ten właśnie etap badania ma na celu zmodyfikować dobrane techniki terapeutyczne w taki sposób, aby poprawić stan pacjenta. W tym przypadku pacjenta obciążonego schorzeniami / problemami pediatrycznymi.

 

10. Opracowanie zadania domowego – Rehabilitacja Dzieci Katowice

Rehabilitacja dzieci Katowice na tym etapie procesu terapeutycznego poprzez wykorzystanie pracy fizjoterapeuty opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie do wykonywania w domu.  To właśnie te zadania mają utrzymać i przyśpieszyć proces terapeutyczny/leczniczy. Z pewnością to właśnie dlatego zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę powstania problemu pediatrycznego, który pacjent, bądź też rodzic zgłasza.

Bezsprzecznie indywidualnie dobrane zadanie wykorzystywane jest zawsze do  podtrzymanie  i utrwalenia efektów uzyskiwanych w placówce, którą jest Gabinet Fizjoterapii Katowice. Wykorzystywane jest ono również  do trwałego usunięcia dolegliwości/objawów. Z tego powodu zadanie  to powinno być wykonywane systematycznie, gdyż stanowi integralny element terapii i to właśnie on pozwala na znacznie szybsze uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapeutycznych.

 

 

11. Planowanie i prognozowanie dalszego etapu fizjoterapii/terapii manualnej – Rehabilitacja Dzieci Katowice

Rehabilitacja niemowląt Katowice na tym etapie procesu informuje pacjenta i przedstawia mu zagadnienia o problemie/dysfunkcji.  To z pewnością jest finalny etap badania na którym poruszana jest również kwestia o zaawansowaniu zmian, które spowodowały wystąpienie u pacjenta  niepożądanych objawów pediatrycznych o różnej postaci i nasileniu. Następnie w placówce, Fizjoterapeuta dziecięcy ustala wspólnie z pacjentem dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność i celowość. Oczywiście, jeśli takowa jest wymagana.

W uproszczeniu: Po pierwszej wizycie pacjent powinien zawsze posiadać informację: co się z nim dziej? dlaczego coś jest robione? jak to jest robione? czy i kiedy zostanie osiągnięcie? Klucz do efektywnej pracy to zrozumienie problemu, który został określony w procesie jakim jest Rehabilitacja dzieci Katowice. Następnie dzięki Fizjoterapii możliwe jest zmierzenie się z nim poprzez odpowiednie działania fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne.

 

 

 

Podsumowanie procesu jakim jest Rehabilitacja dzieci Katowice prowadzonego w placówce, którą jest – Gabinet Fizjoterapii Katowice:

 

W procesie leczniczo-terapeutycznym nie zawsze istnieje możliwość uwzględnienia wszystkich etapów badania i terapii, które zostały uwzględnione w powyższym opisie. Właśnie z tego powodu badanie prowadzone przez specjalistę – Fizjoterapeuta dziecięcy Katowice może i często zmienia się, w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta, który niejednokrotnie nie pozwala na wykonanie i przeprowadzenie pełnego/całościowego . Decyzja o uwzględnieniu wszystkich, bądź też pojedynczych etapów należy do terapeuty.

 

 

Zadzwoń