Opóźnienie ruchowe – podstawowe informacje z zakresu fizjoterapii / rehabilitacji ruchowej

 

 

– jest to opóźnienie odnoszące się do aktualnego stanu układu ruchu dziecka w porównaniu do wieku rozwojowego dziecka w normie ruchowej . Z sytuacją opóźnienia ruchowego mamy do czynienia gdy dziecko nie osiąga pewnych umiejętności ruchowych w odpowiednich okresach rozwoju

 

 

Dobrym przykładem są kamienie milowe ( podciąganie się, podpieranie, siadanie, stawanie przy ścianie, chodzenie) które nie występują w prawidłowym okresie ( występują znacznie później, bądź wcale) w rozwoju ruchowym ( psychoruchowy) niemowlęcia ( 0-12 miesiąc życia) .

 

Podstawowe czynności motoryczne, 

które dziecko powinno osiągnąć na poszczególnych etapach rozwoju ( 0-12 miesięcy życia):

 

1 miesiąc życia dziecka / okres niemowlęcy: 

 

– dziecko po dotknięciu dłoni zaciska piąstki 

– często odwraca główkę w kierunku światła

-dziecko położone na brzuchu unosi na chwilkę głowę i zaraz ją opuszcza, 

– dziecko powinno potrafić przy pomocy rodzica swobodnie uzyskać skręcenie głowy w lewo i prawo w pozycji leżenia na brzuchu i na plecach 

– dziecko nie wywraca się na jeden lub na drugi bok w sposób niekontrolowany 

– dziecko znajduje się w pozycji zgięciowej , położone na brzuchu nie jest w stanie zrobić żadnego znacznego i celowego ruchu

– zakończony zostaje okres noworodkowy

 

2 miesiąc życia dziecka: 

 

– zanika pozycja embrionalna zgięciowa, dziecko coraz częściej przyjmuje pozycje wyprostne

– dziecko potrafi zafiksować wzrok na rodzicu

-dziecko komunikuje się i potrafi uśmiechać patrząc np. na twarz mamy

– dziecko potrafi coraz dłużej utrzymać głowę nad podłożę około 10-15 sekund bez nadmiernego przeprostowywania głowy i pionowego ustawienia potylicy w przestrzeni

– nie unosi nóżek i miednicy w stronę sufitu, gdy podnosi głowę

– środek ciężkości przesuwa się niżej i dziecko potrafi obracać samodzielnie głowę mimo że jeszcze robi to nieporadnie, obracanie głowy jest identyczne w prawo i lewo 

-dziecko położone na brzuchu, bądź plecach nie przewraca się potrafi utrzymać pionową linię ciała znacznie lepiej niż w 1 miesiącu życia. 

 

3 miesiąc życia dziecka:

 

– dziecko na brzuchu potrafi unieść aktywnie głowę i obracać się na boki, opiera się na łokciach i przedramionach, łokcie dziecka znajdują się w linii barków i nie są chowane pod tułów i bardzo blisko klatki piersiowej

– dziecko wyraźnie rozpoznaje głos i dźwięk oraz kieruje wzrok w jego stronę

– leżąc na plecach ma często swobodnie wyprostowane nóżki

– będąc podciąganym za przedramiona szybko dołącza głowę do ruchu i zgina ją wraz z tułowiem w stronę pociągania ( próba trakcyjna) 

-leżąc na plecach potrafi dotknąć kolanek dłońmi, robi to symetrycznie (dotyka lewą ręką lewego kolana, a prawą prawego 

-leżąc na plecach potrafi wyciągnąć szybko i pewnie ręce w stronę zabawki i złapać ją w linii środkowej ciała

-wkłada ręce i paluszki do buzi, potrafi to zrobić zarówno lewą i prawą ręką, ważne, aby została zachowana symetria w tym działaniu.

 

4 miesiąc życia dziecka: 

– potrafi swobodnie obracać głowę 

-wyciąga rączkę do zabawki i podpiera się na jednej kończynie górnej 

– potrafi oderwać klatkę piersiową od podłoża i opierać się na dłoniach i wyprostowanych łokciach 

– swobodnie obraca się z pleców na brzuch w lewą i prawą stronę

– gaworzy znacznie więcej niż w 2 i 3 miesiącu życia

– poznaje rzeczy poprzez wkładanie ich do ust

– zaczyna ćwiczyć przewracanie się z brzucha na plecy

-przekracza dłońmi linie środkową ciała

 

5 miesiąc życia dziecka: 

– podparte pod plecami potrafi się utrzymać np. w pozycji 45- 70 stopni podparcia

– chwyta dłonią z wyprostowanym kciukiem, potrafi obejrzeć zabawkę dookoła

– reaguje na odbicie w lustrze

– coraz lepiej odczytuje emocje

– swobodne przewracanie się z brzucha na plecy i odwrotnie 

– opiera się stopami o podłoże gdy jest przytrzymywane

– potrafi chwycić stopy i umieścić je w buzi , prawą i lewą stopę

 

6 miesiąc życia dziecka : 

-pełzać po podłodze, gdy leży na brzuszku

– wchodzić do pozycji na kolanach i na dłoniach ( czworaki) 

-zaczyna raczkować 

– pewnie przekłada przedmioty z ręki do ręki 

–  dziecko sięga po przedmioty poniżej i powyżej linii wzroku 

– celowe wypuszczanie przedmiotów z rąk 

– coraz mniej chętnie przebywa w pozycji leżenia na plecach 

 

7 miesiąc życia dziecka: 

– utrzymuje kubek niekapek w obu rączkach , pije z niego samodzielnie

– potrafi posadzony siedzieć swobodnie z minimalną asekuracją

– próbuje samodzielnie przechodzić do siedzenia, 

– swobodnie czworakuje 

– stać samodzielnie gdy jest w pełni podtrzymywany

 

8 miesiąc życia dziecka:

– potrafi samodzielnie siedzieć 

– potrafi samodzielnie przejść do siedzenia z pozycji na brzuchu lub pozycji bocznej

– chwycić przedmioty palcem wskazującym i kciukiem ( pensetkowy chwyt)

– pełza od tyłu i szybko potrafi czworakować

– okazuje emocje bardzo świadomie

– pokazuje co chce a czego nie chce

– manipulować przedmiotami swobodnie w ręku

 

9 miesiąc z życia dziecka: 

– w pełni samodzielne udoskonalone siadanie

– raczkuje i czworakuje samodzielnie

– potrafi kilka sekund ustać trzymając się kogoś lub czegoś

– patrzy na przedmioty po wymówieniu ich nazwy

 

10 miesiąc z życia dziecka: 

– samodzielne picie z kubka otwartego

– stoi podpierając się o mebel

– pochylenie się w siedzeniu, aby sięgnąć po przedmiot i aktywny powrót

– chowanie się lub szukanie osoby

– doskonali wszystkie umiejętności ruchowe.

 

11. miesiąc życia dziecka: 

– potrafi chodzić bokiem w prawo i lewo przy ścianie

– potrafi kucnąć i schylić się i podnieść zabawkę.

– trzymane za rączki robi niepewne i nieskoordynowane kroki

– bardzo szybko raczkuje i dociera do wszystkich części mieszkania / domu

– współdziała przy ubieraniu – wyciąga rączkę lub nóżkę

– chodząc trzyma się czegoś jedną ręką, aby drugą można było po coś sięgnąć

 

12. miesiąc życia dziecka

– dziecko stawia pierwsze kroki, chód jest jeszcze niepewny na opuszczonej postawie ciała
 

– układa przedmioty jeden na drugim np. klocki 

– reaguje na swoje imię, wie kto do niego mówi

– chodzenie jest niepewne i wymaga lekkiego kołysania się na boki

– stopy i kolana ustawiają się symetrycznie, bez widocznej koślawości lub szpotawości 

– pochwalone jest bardzo dumne i powtarza czynność za którą zostało pochwalone

 

Zagadnienia przedstawione w poniższym i powyższym opracowaniu odnoszą się do informacji i sposobów pracy w Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii. Fizjoterapia oraz Terapia Manualna jest prowadzona według najnowszych międzynarodowych standardów badania IFOMPT. Proces badania na poszczególnych etapach leczenia opisano poniżej dla wstępnego zapoznania się z rodzajem oddziaływania leczniczego:

 

5. Proces ten wyróżnia następujące etapy badania i terapii:

 

5.1 Wywiad (anamnez – wstępna rozmowa) – fizjoterapeuta rozmawia z rodzicami i dzieckiem oraz zbiera informacje na temat niemowlęcia /dziecka / podopiecznego 

– jest to pierwszy, a zarazem kluczowy etap badania / terapii pozwalający uzyskać szczegółowe informacje na temat schorzenia / dysfunkcji / problemu niemowlęcia / dziecka  poddawanego badaniu. To właśnie Fizjoterapeuta dziecięcy katowice poprzez informacje otrzymywane od pacjenta ma za zadanie sklasyfikować strukturę mogącą stanowić źródło problemu / dolegliwości bólowych u dziecka. Informacje, które są otrzymywane od pacjentów, dotyczą aktualnego stanu zdrowia, historii choroby, schorzeń współistniejących oraz zagadnień dotyczących sfery psychologicznej i społeczno-socjalnej. Odpowiednio i dokładnie przeprowadzony wywiad / rozmowa (anamneza) pozwala na szybkie wprowadzenie odpowiednich i dopasowanych technik badania i terapii już na pierwszym spotkaniu, a co za tym idzie umożliwia uzyskanie pozytywnych i zauważalnych efektów terapeutycznych/ leczniczych. 

Grafika 1.10 pokazuje chłopca, który wykazywał cechy wzmożonego napięcia mięśniowego. Napięcie mięśniowe, które jest tutaj widoczne poprzez obserwację szerokiego otwarcia ust i zdziwioną minę może zaburzyć dalszy rozwój chłopca, którym jest Michał. Rodzice, których widzimy na fotografii 1.10 są osobami mającymi znaczny wpływ na to czy chłopiec zostanie objęty opieką przez specjalistę, którym jest fizjoterapeuta dziecięcy katowice, czy też do tej sytuacji nie dojdzie. Jeżeli chłopiec zostanie objęty tego typu opieką będziemy mogli powiedzieć, że jest on na dobrej drodze do rozwoju prawidłowego obniżonego napięcia mięśniowego. Proce terapii jest bardzo trudny, właśnie ze względu na ten proces będzie istniała konieczność wprowadzenia szerszego spojrzenia terapeutycznego. W tego typu działania zaangażuje się fizjoterapeuta niemowlęcy katowice. Jego zadaniem będzie ocenić czy chłopiec (Michał) kieruje żuchwę w stronę lewą czy też prawą. Kierowanie żuchwy do właściwej strony jest tutaj niezbędne do wytworzenia prawidłowej artykulacji dźwięku i mowy.

5.2 Obserwacja wizualna ciała / struktur anatomicznych u małego dziecka / niemowlęcia – specjalistyczna analiza postawy ciała przez fizjoterapeutę

– jest to kolejny z etapów całościowej oceny dziecka, które bierze pasywny i aktywny udział w badaniu.  Analizie podlega płaszczyzna czołowa (przednia i tylna ocena ciała), strzałkowa (obserwacja ciała dziecka / niemowlęcia od boku)  i poprzeczna ocena ciała (obserwacja od góry, bądź od dołu w leżeniu na plecach). 

Fizjoterapeuta / Terapeuta manualny analizuje bardzo dokładnie ułożenie poszczególnych części ciała względem siebie oraz w przestrzeni. Ocenie podlega również napięcie mięśniowe, powięziowe, napięcie skórne oraz kolorystyka całego ciała. Informacje i wiadomości uzyskiwane na tym etapie badania w placówce, którą możemy z powodzeniem określić jako – ośrodek rehabilitacji dla dzieci katowice (Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii) pozwalają znacząco skrócić oraz ograniczyć dalszy proces badania manualnego, gdyż wstępnie (poprzez postawienie odpowiedniej hipotezy problemu) założyć, które elementy ciała mogą stanowić źródło / przyczynę problemu.

 

Grafika 1.11 odnosi się do chłopca o imieniu Grzegorz. Chłopiec ten jest uśmiechnięty i prezentuje swoją postawę ciała w całej okazałości. Ze względów klinicznych rodzice zgodzili się, aby został on poddany analizie fizjoterapeutycznej / rehabilitacyjnej. Analiza ta ma posłużyć do określenia czy chłopiec wykazuje cechy anatomiczne mogące świadczyć o podwyższonym napięciu mięśni szkieletowych, czy też nie. Takim aspektem zajmować się będą dwie osoby. Pierwsza, a więc - fizjoterapeuta dziecięcy katowice - będzie odpowiadać za sprawdzenie czy poszczególne punkty kostne znajdujące się w obrębie dłoni, przedramion, ramion , barków układają się w sposób prawidłowy. U Grzesia specjalista ten nie stwierdził, żadnych odchyleń od normy w postawie ciała. Można więc na tej podstawie wnioskować, że chłopiec ma normalne i prawidłowe napięcie mięśniowe. Drugą osobą, która przeprowadzi badanie u Grzesia będzie fizjoterapeuta niemowlęcy katowice - będzie skupiał się on u chłopca na dolnej połowie ciała: stopach, łydkach i piszczelach, udach, miednicy, a więc na dolnej połowie ciała. Ta dolna połowa ciała wykaże czy u chłopca występują odchylenia od normy w napięciu mięśniowym oraz czy jest on odpowiednio zabezpieczony posturalnie już od urodzenia czy też nie?

5.3 Badanie ruchów czynnych / aktywnych – specjalista ( Fizjoterapeuta / Terapeuta Manualny) obserwuje aktywność spontaniczną dziecka / niemowlęcia podczas zabawy / celowego ruchu 

 – ten etap diagnostyki obejmuje obserwację zakresów ruchu w obrębie kończyn, tułowia oraz głowy, a także wszystkie odejścia od fizjologicznego/prawidłowego ruchu. Fizjoterapia dzieci katowice (fizjoterapeuta) oceniając ruch pod względem ilościowym (zakres ruchu) i jakościowym (płynność i precyzja ruchu) uzyskuje niezbędne i potrzebne informacje, które zostaną odpowiednio wykorzystane na dalszym etapie badania manualnego.

Badanie to wskazuje bardzo często czy dolegliwości / problemy u dziecka mają podłoże ( przyczynę ) w aktywności mięśniowej. Oceniana jest aktywność mięśni szkieletowych pod kątem posturalnym jak i ruchowym . Układ ciała oraz ruch, który tworzy się na w/w fundamencie są na tym etapie brane pod uwagę jako niezwykle istotne.

 

1. Tekst alternatywny został opisany jako grafika 1.11. Grafika ta przedstawia chłopca ( Tobiasza), który jak widać jest aktywnym, a nawet nadaktywnym dzieckiem. Tobiasz pokazuje tutaj wyraźnie pewne cechy związane z nadmiernym napięciem mięśniowym oraz nadpobudliwością ruchową. Rodzice zgłosili się po pomoc do specjalisty, którego kluczowym zadaniem będzie ocenić czy dziecko znajduje się w normie rozwojowej czy też nie. "Fizjoterapeuta dziecięcy katowice" jest pierwszym ze specjalistów, który zaangażował się w proces usprawniania chłopca. W Poniedziałek podczas wieczornej sesji diagnostycznej chłopiec został poddany badaniu. Tobiasz został poproszono o stanięcie przodem, bokiem, tyłem. Dodatkowo terapeuta poprosił go o stanięcie na jednej nodze (prawej i później lewej) Informacje, które uzyskał stanowiły połowę procesu oceny. Drugą część diagnostyki poprowadził inny specjalista. Specjalistą tym okazał się być - " fizjoterapeuta niemowlęcy katowice" - jego zadaniem było wykonanie odpowiednich ruchów diagnostycznych, aby ocenić czy rzeczywiście możemy mówić o problemie wzmożonego / podniesionego napięcia mięśniowego. Wyniki diagnostyczne zostały wykorzystane, aby pokazać rodzicom czy rzeczywiście mają czym się martwić i przejmować.

5.4. Badanie manualne ruchów pasywnych – fizjologicznych / ocena oporów końcowych – rehabilitant / fizjoterapeuta / terapeuta manualny ocenia funkcjonowanie stawu / stawów podczas pasywnego ruchu  –

– na tym etapie badania manualno-terapeutycznego fizjoterapeuta wykonuje ruchy za pacjenta (biernie / pasywnie) w obrębie stawów obwodowych, bądź też stawów kręgosłupa.

Ruchy te mają za zadanie wykazać / pokazać rodzaj ruchu w ciele, a także wykazać to czy ruch ten występuje lub też nie występuje. Pozwalają także na ocenę napięcia w końcowej fazie ruchu tzw. oporu końcowego / krańcowego (opór kostny, torebkowo-więzadłowy, mięśniowy, odbijający, pusty).

Opór kostny – opór mocno twardy / niepoddający się uciskowi – wyraźnie wyczuwalne ograniczenie ruchu przez struktury kostne

Opór torebkowo-więzadłowy – opór mocno-elastyczny – opór występujący podczas badania torebki stawowej i więzadła – pozwala na wykrycie zmian w tych strukturach

Opór odbijający – opór, który wskazuje na zablokowania łąkotki, dysku – wyraźne odskakiwanie części ciała przy badaniu 

Opór pusty – opór występujący przy badaniu stawu powiązany z występującym bólem – brak możliwości zbadania pozycji i oporu stawu ze względu na ból 

Wszystkie z badanych ruchów i oporów pozawalają specjalistom pracującym w miejscu, które określamy jako – przychodnia rehabilitacyjna dla dzieci katowice (Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii) na szczegółową analizę zachowania poszczególnych struktur anatomicznych występujących w stawie lub w jego sąsiedztwie. 

 

Badanie stawów biodrowych pozwala wykluczyć powstanie fysfunkcji, które musiałoby być włączone do działań nazywanych jako skolioza rehabilitacja, a także czasmi jako proces odziaływań terapeutycznych - skolioza fizjoterapia.

5.5 Badanie ruchów translatorycznych / akcesorycznych – fizjoterapeuta / rehabilitant / terapeuta manualny ocenia małe niewielkie ruchy / przesunięcia wewnątrz stawu podczas badania niemowląt oraz dzieci

– jest  to etap ze szczegółową oceną ruchu stawowego i dotyczy korelacji niewielkich przesunięć powierzchni stawowych względem siebie. Na tej właśnie podstawie terapeuta wyznacza kierunki oddziaływania i pracy / mobilizacji stawu / stawów oraz inne metody terapeutyczne:

– terapia przeciwbólowa / analgetyczna – pobudzenie mechanoreceptorów hamujących ból w strukturze anatomicznej

– terapia stymulująca / pobudzająca – pobudzenie wrzecion mięśniowych z jednoczesnym prawidłowym wzrostem napięcia posturalnego 

– terapia stabilizacyjna  –  pobudzenie mięśni krótkich – stabilizujących pozycję stawu 

Rehabilitacja dzieci katowice (rehabilitant) wyodrębnia w tym badaniu ruch translatoryczny ( przesuwny)  – jest to ruch szczególnie istotny w procesie doboru technik leczniczych, pozwala on ocenić pojawianie się oporów stawowych w korelacji do napięcia oraz bólu. To właśnie na jego (ruchu) fundamencie wprowadzane są w/w techniki lecznicze.

 

Badanie powłok brzusznych z objęciem obszarem pracy napięcia mięśniowego, badanie prowadzone poprzez wykorzystanie zagadnień o następującym mianownistwie -terapia powięziowa i rehabilitacja dzieci katowice. Pojęcia te stanowią niezwykle istotną informację dla pacjentów uczestniczących w terapii.

5.6. Badania struktur neurologicznych / neuralnych – fizjoterapeuta dziecięcy / terapeuta manualny / rehabilitant prowadzi specjalistyczne badanie systemu nerwowego (obwodowego i centralnego)

– ocenie podlega centralny (ośrodkowy) i obwodowy system nerwowy. Badanie jest przeprowadzane wyłącznie (tylko) w przypadku, gdy rodzice lub dziecko / niemowlę zgłasza objawy neurologiczne, do których możemy w prosty sposób zaliczyć:

– pozytywne objawy neurologiczne – ból palący, elektryzujący, strunowy, 

– objawy negatywne

                   – zaburzenie czucia skórno-powięziowego, 

                  – osłabienie aktywności mięśniowej (w obrębie mięśni wskaźnikowych), 

                  – zaburzenie czucia bólu (analgezja bólu)

 

Badanie to zostaje w wielu przypadkach rozszerzone o testy mechanosensytywne (napięciowo-rozciągowe) mające na celu wprowadzić struktury neurologiczne w napięcie mechaniczne i wywołać określone objawy, które są przedmiotem badania niemowlęcia / dziecka w gabinecie. Rehabilitacja dla dzieci katowice (rehabilitacja z uwzględnieniem neurologii) będzie więc tutaj stanowić cenne źródło informacji przy doborze właściwych technik terapeutycznych. 

 

Grafika 1.12 , którą tutaj widzimy odnosi się do problematyki zwiększonego napięcia mięśniowego u chłopca, którym jest Adam. Patrząc na niego możemy dostrzec, że obręcz barkowa, a więc barki są ustawione w nadmiernie uniesionej pozycji . Tego typu problemy mogą zostać rozwiązane jeśli rodzice zgłoszą się do osoby, która prowadzi tego typu terapię. Jest nią - fizjoterapeuta dziecięcy katowice. To właśnie on wyda pierwszą wstępną diagnozę chłopca ( Adama). Kolejną z osób mającą znaczny wpływ na poprawę stanu dziecka jest - Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice. Jego zadaniem bedzie w tym konkretnym przypadku wprowadzenie technik manualnych, które sprawią, że całe kończyny górne ustawią się w niższej pozycji. Łopatki, k. ramienne, k. łokciowe i promieniowe oraz poszczególne kości w dłoni prawej i lewej opadną do dołu.
Obraz 1.13 przedstawia Maksymiliana z dłońmi na jego klatce piersiowej. Maksymilian ma około 3 miesięcy, jest to więc niemowlę. Został umieszczony i pokazany czytelnikom na tej fotografii, aby zaprezentować zagadnienia wzmożonego napięcia mięśniowego, którym na co dzień zajmują się dwaj terapeuci. Pierwszy z nich - "fizjoterapeuta dziecięcy katowice" ocenia górną połowę ciała. Drugi z nich skupia się na dolnej połowie. Jest nim "fizjoterapeuta niemowlęcy katowice" Każdy z tych specjalistów chce jak najszybciej wychwycić cechy wzmożonego napięcia mięśniowego oraz poinformować rodziców o celowości ćwiczeń terapeutycznych.

5.8. Wstępna terapia / rozpoczęcie procesu leczenia – fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant wprowadza odpowiednie i celowane działania manualne mające wywołać pozytywne efekty w ciele

 

– jest etapem na którym fizjoterapeuta wykorzystuje odpowiednie i indywidualnie dobrane techniki terapeutyczne: 

– przeciwbólowe – hamujące odczucie bólowe (redukujące / znoszące ból)

– odciążające – redukujące napięcie mięśniowe, ( redukujące sztywność  /ciągnięcie)

– stabilizujące – poprawiające napięcie mięśni wokół stawu, (wzmacniają funkcjonowanie stawu / stawów)

– mobilizujące – poprawiające ruchomość stawu / stawów (rozwijające ruchomość stawową)

Te techniki które został wymienione powyżej są potrzebne, aby wywołać pozytywne (lecznicze) efekty w strukturach poddawanych terapii. Techniki terapeutyczne wykorzystywane w procesie jakim jest indywidualna fizjoterapia niemowląt katowice (oddziaływanie na najmłodszych pacjentów), dobierane są w większości na podstawie bazie / fundamencie badania pasywnego translatorycznego omówionego w podpunkcie 5 tego opracowania.

 

Chłopiec w wieku 4,5 miesięcy poddawany jest badaniu w placówce o nazwie Centrum Fizjoterapii Katowice. Wszyscy pacjenci mogą korzystać z tego typu usług, gdyż to właśnie one pozwolą im na pełny powrót do zdrowia.

5.9. Ocena rezultatów / efektów terapeutycznych – rehabilitant / fizjoterapeuta wykonuje testy manualne (re-testy / testy powtarzalne), które mają ocenić efekt leczenia  (technik terapeutycznych) podczas wizyty –

Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice (terapeuta dziecięcy)– wykorzystuje analogiczny identyczny do badania wcześniejszego (aktywnego, pasywnego) jeden / indywidualnie dobrany kluczowy test mający na celu wykazać zmiany zaistniałe po terapii w strukturze anatomicznej / strukturach poddawanych terapii. 

Do zmian tych możemy zaliczyć: 

zmniejszenie/zwiększenie bólu, 

poprawa/ograniczenie ruchu, 

poprawa aktualnych objawów innych niż ból/pogorszenie objawów. 

Wszystkie te informacje stanowią bazę / fundament do dalszego prowadzenia i planowania procesu terapeutycznego. 

 

Badanie które jest tutaj przedstawione pokazuje diagnostykę, która musi zostać rozszerzone o badanie manualne przy wykorzstaniu współpracy specjalisty, którym jest - ortopeda katowice. To właśnie on odpowiada za specjalistyczną pomoc i może okazać się niezbędny do zakończenia procesu leczenia.

5.10. Opracowanie indywidualnego (dopasowanego) zadania domowego / ćwiczenia – fizjoterapeuta dziecięcy / rehabilitant wprowadza autoterapię dla dziecka / niemowlęcia (instrukcja dla rodziców)

Fizjoterapeuta opracowuje indywidualnie dopasowane zadanie/ćwiczenie/czynność ruchową do wykonywania w domu przez dziecko lub rodziców niemowlęcia / dziecka, aby utrzymać wszystkie efekty terapeutyczne uzyskane w gabinecie oraz przyśpieszyć proces terapeutyczny/leczniczy. 

Zadanie to nakierowane jest zawsze na przyczynę problemu pacjenta. Tego typu postępowanie terapeutyczne jest konieczne do trwałego / stałego / długofalowego  usunięcia dolegliwości bólowych / objawów z którymi rodzice zgłosili się po pomoc. Od systematycznego wykonywania tego typu dobranego zadania zależy tempo pojawiających się zmian, a także ich trwałość (utrzymanie się efektów terapeutycznych). 

 

Grafika 1.14 odnosi się do zagadnień o których należy wspomnieć jak najwcześniej - zagadnieniami tymi są problemy wzmożonego napięcia mięśniowego występujące u dzieci i młodzieży w wieku niemowlęcym i wczesnoszkolnym. Na tym obrazie możemy dostrzec dziecko , które z uśmiecham jest oceniane przez specjalistę, którego na śląsku określa się jako - fizjoterapeuta dziecięcy katowice. Poprzez zabawę na piłce ocenia u Katarzyny napięcie mięśniowe i systemy stabilizacyjne kręgosłupa oraz miednicy. Dziewczyna pokazuje bardzo zaawansowane i doskonale działające mechanizmy posturalne. Są one u niej na bardzo wysokim poziomie. Każdy z mechanizmów powinien zostać dodatkowo oceniony przez drugiego specjalistę, aby upewnić się co do postawionej prognozy i wyciągniętych wniosków, Tym specjalistą jest - "fizjoterapeuta niemowlęcy katowice" - to właśnie jego działania pozwolą na 100 procent potwierdzić czy u dziewczynki należy mówić o podniesionym napięciu mięśniowym czy też nie.

5.11. Planowanie i prognozowanie dalszych etapów fizjoterapii / rehabilitacji oraz dzieci / niemowląt – co dalej? jak długo? po co i dlaczego? podstawowe pytania na które fizjoterapeuta odpowiada rodzicom oraz opiekunom –

– jest ostatnim etapem podczas którego pacjent (dziecko / rodzice dziecka) jest informowany o problemie/dysfunkcji oraz zaawansowaniu zmian z którymi mamy do czynienia w obrębie układu ruchu / układu mięśniowo-szkieletowego. To właśnie te zmiany spowodowały wystąpienie objawów niepożądanych o różnej postaci i nasileniu. Jednocześnie ustalany jest dalszy harmonogram spotkań oraz ich zasadność. Jeśli takowa jest wymagana.

 

1.15 Tekst alternatywny, któy został tutaj przedstawiony, został zaprezentowany, aby przedstawić wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z działalnością fizjoterapeutyczną w katowicach. Na tym konkretnym obrazku widzimy jak wraz z rodzicami dziecka podejmowana jest decyzja o wdrożenia dziecka do procesu rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapeuta dziecięcy omawia wraz z rodzicami zagadnienia, których bardzo ważną rolą jest uzyskanie pełnej poprawy w zakresie zdrowia dziecka w tym przypadku Emilki, która przebywa z rodzicami w gabinecie. Fizjoterapeuta niemowlęcy katowice - jest drugim ze specjalistów, którzy będą brać udział w terapii. Jednak aktualnie nie widać go w gabinecie, gdyż wyszedł na przerwę, aby odpocząć od pracy. Wszystkie składowe i elementy zostaną przedstawione w poniższych polach.
Zadzwoń