Kilka słów o mnie:

 

Jestem fizjoterapeutką opierającą swoją pracę z niemowlętami, dziećmi oraz osobami z zaburzeniami neurologicznymi głównie o koncepcję NDT – Bobath z rozszerzeniem swojej specjalizacji klinicznej w pracy z pacjentem o NDT – Bobath Baby.

Ponadto jestem terapeutką metody PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), która umożliwia mi szersze spojrzenie na pracę z osobami dotkniętymi różnorodnymi schorzeniami obciążającymi system nerwowo-mięśniowy.

W swoim doświadczeniu zawodowym byłam – asystentem klinicznym terapii
neurorozwojowej NDT – Bobath co pozwoliło mi podnieść znacząco moje umiejętności zawodowe, a także spojrzenie naukowo-kliniczne na osoby z którymi mam okazję prowadzić fizjoterapię.

W swojej pracy zawodowej zajmuję się w znacznej mierze zaburzeniami neurorozwojowymi głównie niemowląt, także urodzonych
przedwcześnie oraz dzieci starszych. Ogromnie ważne jest dla mnie spojrzenie
holistyczne (całościowe) na małego pacjenta.

 

 

Doświadczenia zawodowe:

– Centrum Rehabilitacji Iskierka w Katowicach,

– Centro Nin Neurohabilitación Pediátrica w Barcelonie

Hong’s Children Center for Cerebral Palsy w Pasig City

Fizjoterapia Dziecięca „Zebra” – aktualnie

Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii – aktualnie

 

Miejsca w których zdobywałam moje cenne doświadczenie pokazały mi,
że mogę łączyć wiedzę, pasję i życzliwość w pracy z małym pacjentem.

Bardzo na sercu leży mi czas, który poświęcam na pracę z
dzieckiem i jego rodziną
. Chcę aby każdy otrzymał tyle uwagi ile naprawdę
potrzebuje wraz z konkretnymi informacjami, co do przebiegu rozwoju maluszka na
różnych jego etapach.

Zadzwoń